Bezpečnost potravin

Kontroly za rok 2007

Vydáno: 22. 1. 2008
Autor: pospisilova

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 22. 1. 2008

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Systém státního veterinárního dozoru funguje na rozdíl od jiných kontrolních orgánů na principu permanentní kontroly v průběhu celého procesu, za kterého vznikají potraviny živočišného původu. Na první pohled je systém kontrol složitý, ale je logický. Veterinární dozor vlastně začíná již před narozením jatečných zvířat, to znamená, že sleduje a kontroluje zdraví a pohodu rodičů, posléze mláďat, kontroluje výkrm, porážku, zpracování a výrobu. Samozřejmě postihuje i dozor nad přepravou a nad tzv. uváděním potravin živočišného původu do oběhu.
 
Přestože prakticky ve všech fázích chovu, porážky i výroby figurují pracovníci státního veterinárního dozoru, anebo možná právě proto, zjišťujeme určitá pochybení. Ale právě díky popracovanému systému kontrol jich zase není tak mnoho. V roce 2007 bylo v rámci veterinárních kontrol uloženo pokut za zhruba 17 milionů korun (přesně 16 894 400 korun), a to na základě 2 097 rozhodnutí.
 
Snad je zbytečné dodávat, že smyslem uložení pokut je dosažení nápravy, nikoli likvidace farmáře, či zpracovatele. Je také důležité si uvědomit, že součástí uložení pokuty je uložení nápravných opatření, například, že do odstranění závad zpracovatel nemůže vyrábět, apod. A to je podmíněno termínem, což samozřejmě následně příslušný veterinární inspektor zkontroluje.
 
Pro ilustraci lze uvést z konce roku některé případy. Například jednomu podnikateli z Pardubického kraje byla v prosinci kvůli nálezu listerie ve výrobně masa uložena pokuta ve výši 100 000 korun, v listopadu „dostal“ jeden řetězec třistatisícovou pokutu za uvádění výrobku z podniku neschváleného pro obchodování v rámci EU, anebo za prošlé datum použitelnosti masa v mrazírně ve Středočeském kraji následovala pokuta ve výši 31 000 korun.
 
Lze potvrdit, že nejpřísněji orgány státního veterinárního dozoru postupují v případech, když zjistí porušení hygienických podmínek, to znamená, kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví lidí. Zákaz výroby do doby napravení pochybení je už samo o sobě pro podnikatele citelnou ztrátou daleko přesahující výši pokuty.
 
V poslední době dochází k podstatnému zlepšování standardů zpracovatelských podniků, zejména díky pochopení zpracovatelů, že „nedodržovat“ se prostě nevyplácí.  
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.