Bezpečnost potravin

Kontrola rybích výrobků určených pro export do EU

Vydáno: 5. 12. 2008
Autor:

Zpráva z mise EU v Ruské federaci zaměřené na kontrolu rybích výrobků určených pro export do EU.

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (Food and Veterinary Office, FVO) Evropské komise uveřejnil zprávu z inspekce provedené ve dnech 16.–27.6.2008 v Ruské federaci. Uvedená inspekce navazovala na dřívější inspekci rybích výrobků, která se uskutečnila v květnu 2006. Cílem mise bylo prověřit, zda byla doporučení z inspekce v roce 2006 realizována a dále zjistit, zda současné oficiální kontroly zaručují, že jsou rybí výrobky v Ruské federaci vyráběny za podmínek, které odpovídají požadavkům stanoveným legislativou Společenství.
Ve zprávě se dochází k závěru, že se sice kvalita kontrolního systému u rybích výrobků určených pro export do EU zlepšila, avšak systém oficiálních kontrol plně nezaručuje, že jsou rybí výrobky exportované do EU vyráběny ve shodě nebo podle standardů ekvivalentních alespoň požadavkům Společenství stanoveným ve zdravotním certifikátu (příloha IV–příloha VI nařízení Komise (ES) č. 2074/2005).
Zpráva je k dispozici v příloze 1–2.
 
Příloha 1: Russian Federation: Fishery products (pdf, 178 kB, 24 stran)
Příloha 2: Příloha ke zprávě FVO (pdf, 166 kB)