Bezpečnost potravin

Kontrola reziduí pesticidů v ČR (2009–2011)

Vydáno: 19. 4. 2010
Autor:

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů. Materiál vypracovaný MZ ČR, září 2009.

Článek 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu se týká národních kontrolních programů pro rezidua pesticidů. Podle uvedeného článku musí členské státy zavést víceleté národní kontrolní programy
pro rezidua pesticidů a tyto programy musí každoročně aktualizovat.
 
Ve shodě s nařízením (ES) č. 396/2005 vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2009–2011.
 
Zdroj: MZe ČR