Bezpečnost potravin

Kontrola potravin v EU a ČR v roce 2007

Vydáno: 25. 8. 2008
Autor:

Přehled hlavních kontaminantů, které byly předmětem notifikací v systému RASFF v roce 2007.

AGROWEB – internetový zemědělský portál přinesl dne 22.8.2008 informaci o fungování systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v EU v roce 2007. V článku uveřejněném pod názvem “Bdí nad potravinami a krmivy” se autorka (Ing. Libuše Alterová) věnuje statistickým údajům u jednotlivých typů oznámení, podnětům ke kontrole, účinnosti kontrol. Podstatnou část příspěvku pak tvoří informace o hlavních příčinách, které vedly k notifikacím v rámci systému RASFF. Jde o mykotoxiny, dioxiny, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), rtuť, rezidua veterinárních léčiv, cizí předměty, rezidua pesticidů, salmonely v krmivech aj. Úplný text zprávy je k dispozici v příspěvku ICBP “Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2007”. Odbor bezpečnosti potravin Úřadu pro potraviny MZe ČR vydal Zprávu o činnosti RASFF v ČR v roce 2007. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která funguje jako kontaktní místo pro RASFF v ČR, zhodnotila svoje zkušenosti se zapojením se do systému RASFF v tiskové zprávě ze dne 25.7.2008.
 
Zdroj: ICBP