Bezpečnost potravin

Kontrola ozařoven potravin v Indii

Vydáno: 7. 7. 2008
Autor:

Výsledky mise Evropské komise do Indie (leden/únor 2008). Kontroly FVO v roce 2008 (včetně ČR).

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES týkající se potravin a potravinových složek ošetřených ionizujícím zářením, mohou třetí země vyvážet do zemí EU zboží ošetřené ozářením jen z těch ozařoven, které byly odsouhlaseny Komisí. Za tímto účelem provedla mise Evropské komise (inspekce FVO, Food and Veterinary Office) ve dnech 28.1. až 5.2.2008 kontrolu indických ozařoven.
Indie původně požadovala schválení pro vývoz potravin pět ozařoven, ale na základě inspekce FVO kompetentní indické orgány vyřadily se schvalovacího procesu dvě ozařovny. U zbývajících tří ozařoven se zjistilo, že ačkoliv indické kompetentní autority znaly postupy pro schvalování a inspekci zařízení pro ozařování potravin, ne všemi těmito postupy se řídily. U prověřovaných ozařoven bylo shledáno, že jsou schopny vyhovět požadavkům směrnice 1999/2/ES.
Je k dispozici zpráva z inspekce FVO v Indii (příloha 1) a vyjádření indických orgánů k nálezu FVO (příloha 2).
 
 
V přehledu inspekcí FVO v roce 2008 jsou v tabulce 4 uvedeny inspekce, které budou provedeny v roce2008 v členských státech EU, tj. včetně ČR. Plánované kontroly FVO v ČR se tak budou týkat těchto oblastí:
– kontroly obecně,
– programů kontroly salmonely/stolních vajec,
– dodržování hygienických předpisů (u potravin živočišného původu),
– kontroly na hranicích (import, tranzit živých zvířat a potravin živočišného původu),
– hygieny potravin/HACCP.