Bezpečnost potravin

Kontrola kvality krmných surovin – GMP + Standard B2

Vydáno: 4. 3. 2009
Autor: bodokova1

Výtah z volného překladu, který je určený  k obecné  informaci, pro vlastní, individuální potřebu, nikoli pro komerční užití.

OBSAH: 
 
1. Úvod
2. Oblast a normativy
       2.1 Oblast
 2.2 Normativy
3. Definice
4. Základní požadavky
4.1 Základní požadavky pro výrobce
4.1.1 Připravenost
4.1.2 Systém kontroly kvality
4.1.3 Dokumentace systému kontroly kvality
4.1.4 Nezávislá certifikace
4.1.5 Řízení odpovědnosti
4.1.6 Další dokumentace
4.1.6.1 Kontrakty
4.1.6.2 Zakázky – příjem – proces
4.1.6.3 Balení a a dokumentace k doručení
4.1.7 Stížnosti
4.2 Základní požadavky na obchodníky
4.3 Základní požadavky na nakupování
4.4 Základní požadavky na dopravu
4.5 Základní požadavky na skladování
5. Specifické požadavky
5.1 Obecně
5.2 Specifikace výrobku
5.3 Specifikace výrobního procesu
5.4 Analýza nebezpečí
5.5 Určení a vyhodnocení kritických kontrolních bodů
5.6 Kontrolní opatření pro kritické body
5.7 Monitorování a ověřování
5.8 Vyhodnocení, aktualizace a komunikace
6. Periodický externí certifikační audit
7. Užitečná dokumentace
 
 
 
Originál je k dispozici na http://www.pdv.nl/lmbinaries/gmp_b02-uk.pdf