Bezpečnost potravin

Kontrola balených vod neodhalila závažnější nedostatky

Vydáno: 13. 1. 2010
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 12.1.2010.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádí své kontroly na základě analýzy rizika, to znamená, že se cíleně zaměřuje na riziková místa na trhu s potravinami. Nástrojem k tomu jsou tematické kontroly plánované podle poznatků z minulých kontrolních akcí či aktuálních problémů na trhu. Kromě toho SZPI reaguje i na podněty od partnerských dozorových orgánů, spotřebitelů, médií, ale i spotřebitelských organizací.
 
Jednou z posledních tematických akcí minulého roku byla kontrola balených vod. Cílem bylo především ověřit, zda jsou u neochucených balených vod dodržovány legislativou předepsané jakostní požadavky a hlavně požadavky na bezpečnost. Cíleně bylo odebráno osm vzorků, na nich bylo provedeno téměř padesát rozborů – mikrobiologických (např. zjišťována přítomnost bakterie Escherichia coli, koliformních bakterií, organotrofních bakterií, enterokoků atd.), ale i zaměřených na chemické složení (př. zjišťování obsahu sodíku, dusitanů, polycyklických aromatických uhlovodíků atd.).
 
Kontrola neodhalila žádný závažný problém, z hlediska bezpečnosti byly všechny vzorky hodnoceny jako vyhovující. Pouze u třech vzorků byl zaznamenán vyšší počet kolonií organotrofních bakterií (měřeno při teplotě 22 °C a 36 °C), než stanovuje vyhláška. Jedná se však pouze o jakostní vadu, která vypovídá zejména o špatném skladování balených vod.
 
Na všech balených vodách musí být uvedena věta „Uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem“. Tato povinnost je primárně určena pro výrobce a prodejce, ale řídit by se jí měli ve svém zájmu také samotní spotřebitelé. Právě skladování na přímém slunci může napomáhat růstu organotrofních bakterií a tedy ovlivňovat kvalitu vody. Dále by spotřebitelé měli vědět, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými druhy vod. Vyhláška rozlišuje minerální, pramenité, kojenecké a balené pitné vody. Minerální vody pocházejí z přírodních zdrojů osvědčených či certifikovaných ministerstvem zdravotnictví, pramenité a kojenecké vody také pocházejí z chráněných podzemních zdrojů, ty však již nemusí být schvalovány ministerstvem zdravotnictví. Minerální a pramenité vody lze upravovat několika předepsanými způsoby (např. filtrací, dekantací), kdežto kojenecká voda může být upravována pouze UV zářením. Pitná voda je svými kvalitativními parametry totožná s vodou z kohoutku, výrobce ji však dále může upravovat či obohacovat o různé minerální látky.
 
I přes kladné výsledky této tematické kontroly, bude SZPI této oblasti nadále věnovat svou pozornost.
 
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI

12. 1. 2010