Bezpečnost potravin

Kontrola aflatoxinů v potravinách

Vydáno: 27. 3. 2009
Autor:

Návod na kontrolu shody s legislativou EU týkající se aflatoxinů. Dokument Evropské komise z března 2009.

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 stanovuje maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, mezi nimi i aflatoxinů (B1, B2, G1, G2 a M1).
Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 stanovuje metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách.
Vědecký výbor pro potraviny (SCF; předchůdce EFSA) vydal v roce 1996 stanovisko k toxikologické bezpečnosti aflatoxinů B1, B2, G1, G2 a M1.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) schválil dne 3.2.2004 stanovisko týkající se aflatoxinu B1 jako nežádoucí látky v živočišných krmivech.
Stanovisko EFSA ze dne 29.1.2007 se týká potenciálního zvýšení zdravotního rizika pro spotřebitele v souvislosti se zvýšením existujících maximálních limitů aflatoxinů v mandlích, lískových oříšcích, pistáciích a ve výrobcích z nich.
Na pomoc při provádění oficiálních kontrol kontaminace potravin aflatoxiny podle rozhodnutí Komise 2006/504/ES byl vypracován “Návod určený kompetentním autoritám při kontrole shody s legislativou EU týkající se aflatoxinů” (viz příloha). Tento dokument lze také aplikovat při kontrolách aflatoxinů v potravinách, které nejsou předmětem rozhodnutí Komise 2006/504/ES.