Bezpečnost potravin

Kontaminace slunečnicového oleje minerálním olejem

Vydáno: 21. 9. 2009
Autor:

Evropská komise prověřovala laboratoře v EU z hlediska schopnosti stanovit minerální olej (kontaminant) v oleji slunečnicovém.

V dubnu 2008 se zjistilo, že se do EU dovezl z Ukrajiny slunečnicový olej kontaminovaný minerálním (ropným) olejem. Společné výzkumné středisko EU (JRC) proto provedlo test, do kterého bylo zapojeno 55 analytických laboratoří v 17 členských státech EU, ve Švýcarsku a na Ukrajině. Cílem testu bylo prověřit, zda jsou laboratoře schopny stanovit minerální olej jako kontaminant slunečnicového oleje.
Zjistilo se, že asi 80 % laboratoří je schopno poskytovat uspokojivé výsledky. Test na žádost Evropské komise – GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele organizoval Institut pro referenční materiály a měření (JRC–IRMM).
Rozhodnutí Evropské komise 2008/433/ES zakazuje import slunečnicového oleje z Ukrajiny i tehdy, pokud je zásilka opatřena platným certifikátem na přítomnost minerálního oleje. Toto rozhodnutí rovněž stanovuje, že členské státy budou, i po zavedení kontrolního a certifikačního systému na Ukrajině, po určitou dobu provádět souběžně kontrolu.