Bezpečnost potravin

Kontaminace papriky (koření) mykotoxiny

Vydáno: 9. 10. 2009
Autor:

Mise Evropské komise do Peru (exportuje papriku do EU) ukázala na řadu nedostatků v kontrole mykotoxinů.

Inspektoři Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) Evropské komise provedli ve dnech 18.–26.3.2009 misi do Peru. Cílem mise bylo posoudit podniky a zavedení opatření ke kontrole kontaminace koření určeného pro export do EU mykotoxiny. Peru exportuje ročně asi 16 tisíc tun papriky do EU, hlavně do Španělska. V roce 2007 bylo prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) hlášeno devět případů mykotoxinů v koření, žádný v následujících letech.
Inspektoři FVO zjistili, že v Peru není zaveden žádný oficiální kontrolní systém, který by spadal do zájmu FVO. Export zásilek papriky do EU se provádí bez oficiální kontroly kontaminace mykotoxiny.
Obecná legislativa v této oblasti existuje od roku 2008. Kompetentním orgánem je SENASA (národní rostlinolékařská správa). Dosud však nejsou k dispozici žádná specifická pravidla pro implementaci legislativy. Na žádném stupni produkčního řetězce papriky neexistuje kontrola, neexistuje plán odběru vzorků, laboratorní kapacita. V dané oblasti neexistují žádné výzkumné aktivity.
Ve všech podnicích zpracovávajících papriku bylo možné dohledat pěstitele. Žádný zpracovatel papriky neměl zavedeny zásady HACCP. Většina provozů nesplňuje obecné hygienické požadavky článku 10 nařízení (ES) č. 852/2004 a kodexových předpisů.
Státní laboratoř, kterou inspektoři navštívili, připravuje metodu analýzy a má většinu potřebného vybavení. Bude však trvat ještě nějakou dobu, než budou metody validovány a schváleny. Ve zprávě FVO (viz příloha) se uvádí řada doporučení pro peruánské autority.