Bezpečnost potravin

Kontaminace minerálním olejem nemusí být výjimečná

Vydáno: 5. 10. 2010
Autor:

Podle průzkumu ve Švýcarsku může minerální olej zjištěný ve slunečnicovém oleji pocházet z mazacích olejů.

V r. 2008 byl systémem RASFF ohlášen výskyt minerálního oleje v slunečnicovém oleji z Ukrajiny. V surové oleji bylo nalezeno 7000 mg/kg, v rafinovaném 2000 mg/kg. Hodnota ADI stanovená výborem JECFA je 0 – 20 mg/kg tělesné hmotnosti, den. Podle vyjádření úřadu EFSA je minerální olej v jedlém oleji nevhodný, ale při průměrném příjmu 60 g slunečnicového oleje za den toto neznamená zásadní nebezpečí pro zdraví. Za příčinu kontaminace bylo tehdy označeno skladování v tancích po minerálních olejích.

Výskyt minerálního oleje ve slunečnicovém však je rozšířeným jevem, a proto byl ve Švýcarsku za spolupráce Státní kontroly potravin s "fenaco" (družstevně organizovaná svépomocná organizace švýcarských rolníků) uspořádán monitoring slunečnicového oleje ve všech fázích sklizně a zpracování. Přítomnost minerálního oleje byla zjištěna už u ručně sklízených slunečnic, takže se zdá, že je to důsledek obsahu mazacích olejů ve vzduchu (podle obsahu nasycených uhlovodíků).

Zjištěný obsah minerálních olejů ve slunečnicovém semenu byl nižší ve venkovském regionu než v okolí Curychu. Ke znečistění minerálními oleji a naftou přispívají i  sklízecí stroje. Další kontaminace je možná z topných olejů v sušárnách. Při strojové sklizni slunečnicového semene by mohla kontaminace dosáhnout až 60 mg/kg oleje.


Dtsch. Lebensm. Rdsch., 106, 2010, č. 7, s. 363

Objednávka kopie článku