Bezpečnost potravin

Kontaminace arašídů aflatoxiny

Vydáno: 29. 4. 2009
Autor:

Zpráva FVO z mise do Egypta.

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise (FVO) podnikl ve dnech 25.11.–4.12.2008 misi do Egypta za účelem prověření kontrolních systémů, které mají zamezit kontaminaci arašídů aflatoxiny a zjištění, zda jsou plněna doporučení uvedená ve zprávě GŘ zdraví a ochrany spotřebitele (Report SANCO 3329/2001).
 
Zástupci FVO zjistili, že je v Egyptě zaveden kontrolní systém pro arašídy určené pro export do EU. Postupy týkající se odběru vzorků, kompetence laboratoří a exportní certifikace jsou odpovídající. Nedostatky však byly zjištěny pokud jde o legislativu, zařízení a podmínky skladování. Byla zjištěna špatná implementace postupů založených na principech HACCP k zajištění bezpečnosti potravin, což může vést ke kontaminaci výrobků a může být překážkou v účinnosti kontrolního systému včetně spolehlivosti zdravotních certifikátů.
FVO vydal doporučení egyptským autoritám. Zpráva FVO je v příloze.
 
Příloha: Závěrečná zpráva FVO z mise do Egypta (pdf, 819 kB, 26 stran)