Bezpečnost potravin

Konsolidovaný seznam zdravotních tvrzení (4262 tvrzení)

Vydáno: 1. 3. 2010
Autor:

Konsolidovaný seznam EFSA obsahuje 4262 položek. Pro každé tvrzení jsou uvedeny reference na jeho podporu.

Ve shodě s článkem 13 nařízení (ES) č. 1924/2006 poskytly členské státy Evropské komisi k 31.1.2008 seznamy tvrzení opatřené podmínkami pro aplikaci a odkazy na příslušná vědecká odůvodnění.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) následně obdržel od Evropské komise konsolidovaný seznam 4 185 zdravotních tvrzení (hlavních položek), což představuje asi 10 tisíc podobných zdravotních tvrzení.
EFSA prověřil všechna zdravotní tvrzení na seznamu za použití šesti kritérií, která stanovil panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA). Tvrzení, pro která bylo zapotřebí dodat více informací nebo je lépe objasnit před vlastním posuzováním, byla vyloučena ze seznamu. Tvrzení, která byla zaslána zpět Komisi a členským státům pro objasnění v lednu 2009 se vrátila v listopadu 2009 s doplněnými informacemi.
 
Dne 25.2.2010 EFSA uveřejnil konsolidovaný seznam zdravotních tvrzení podle článku 13 a sice ve čtyřech částech (ID 1–4262), viz přílohy 1–4.
Jednotlivé dokumenty obsahují seznamy referencí pro tvrzení, která prošla skríningem EFSA. Každý dokument dále obsahuje seznam referencí pro tvrzení, která byla přijata panelem NDA od Komise v listopadu 2009 po obdržení objasňujících informací.
 
 
Zdroj: EFSA