Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Konopí jako živočišné krmivo do kategorie

Krmiva > Živočišná výroba - Archiv> Krmiva> Živočišná výroba - Archiv
Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

Konopí jako živočišné krmivo

Vydáno: 16.3.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Vědecké stanovisko EFSA k bezpečnosti konopí použitého jako krmivo zvířat.

Na žádost Evropské komise vypracoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin, jeho panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv (EFSA–FEEDAP) vědecké stanovisko k bezpečnosti (nezávadnosti) konopí (Canabis genus) použitého jako živočišné krmivo.
Z konopí lze získat čtyři zcela odlišné typy krmných materiálů:
– konopná semena (26–37,5 % lipidů, 25 % hrubé bílkoviny, 28 % vlákniny);
– šrot/koláč z konopných semen (asi 11 % lipidů, 33 % hrubé bílkoviny, 43 % vlákniny);
– olej z konopných semen (asi 56 % linolové kyseliny, 22 % alfa-linolenové kyseliny);
– celá rostlina konopí (včetně konopného pazdeří, čerstvá nebo sušená).
Dalšími produkty jsou konopná mouka (mleté sušené listy konopí) a konopný bílkovinný izobát ze semen.

Panel FEEDAP bral do úvahy, že konopná semena a koláč z konopných semen by se daly využít jako krmné materiály pro všechny živočišné druhy. Maximální podíl konopných semen a koláče z konopných semen v kompletních krmivech by mohl činit:
– 3 % u drůbeže pro výkrm,
– 5–7% u nosnic,
– 2–5 % u prasat,
– 5 % u přežvýkavců pro koláč z konopných semen,
– 5 % u ryb pro konopná semena.
Celá rostlina konopí (stonek a listy) by mohla být, vzhledem k vysokému obsahu vlákniny, vhodným krmivem pro přežvýkavce (a koně). Do denní dávky dojnic by se pravděpodobně dalo začlenit 0,5–1,5 kg sušiny celého konopí.

Odrůdy konopí, které jsou povoleny pěstovat v Evropě, musí obsahovat méně než 0,2 % látky THC (v sušině). Při provádění oficiálních kontrol v Evropě bylo v letech 2006–2008 shromážděno 2 151 vzorků konopí, přičemž se zjistilo, že průměrný obsah THC v konopí byl 0,075 %. Maximální obsah (průměr: 0,33 % THC) překračovalo 2,6 % vzorků. Vzhledem k tomu, že neměl k dispozici jiné údaje, použil FEEDAP údaje o obsahu THC v konopí z oficiálních kontrol.
Konopná semena mají nízký obsah THC. Uvedená látka se nachází hlavně ve vnějších vrstvách semen, což je způsobeno převážně fyzickou kontaminací listy rostliny. V neopracovaných semenech byl zjištěn maximální obsah 12 mg THC/kg.
V literatuře nebyly nalezeny žádné studie zabývající se tolerancí nebo účinky odstupňovaných dávek THC na zvířata určená pro produkci potravin. K dispozici je však několik případových studií popisujících náhodnou otravu. Pokud jsou otrávená zvířata řádně ošetřena, vyhlídky na úplné uzdravení jsou výborné.
Na základě velmi omezeného počtu studií provedených na laboratorních zvířatech, hospodářských zvířatech a lidech lze předpokládat, že po nitrožilní aplikaci, konzumaci nebo inhalaci se látka THC i její metabolity s účinky na psychiku (zvláště 11-OH-THC) dostávají do různých tkání a orgánů a vylučují se v mléku. Chybí však specifické studie provedené u živočišných druhů určených k produkci potravin krmených konopnými produkty.
Nejsou k dispozici žádné údaje o transferu THC a jeho lipofilních metabolitů do tkání zvířat a vajec po opakovaném podávání. Tuk lze považovat za cílovou tkáň po expozici THC. Na základě dvou studií panel FEEDAP odsouhlasil, že u dojnic při orálním příjmu THC přejde 0,15 % této látky do mléka.
Studiemi na lidech se zjistilo, že nejnižší dávka THC, při které se projevují psychotropní účinky (LOEL), je 0,04 mg THC/kg tělesné hmotnosti. Aplikací faktoru nejistoty 100 se získá PMTDI (přechodný maximální tolerovatelný denní příjem) ve výši 0,0004 mg THC/kg tělesné hmotnosti. Protože PMTDI je založen na akutních farmakologických účincích, byly pro odhad expozice spotřebitelů použity údaje z komplexní evropské databáze spotřeby potravin, tj. spotřeba 2 l ekvivalentů mléka u dospělých a 1,5 l u dětí (jde o jednorázový vysoký příjem). Ve všech případech (různý příjem krmiv na bázi konopí-rostliny i výnosy mléka) byla expozice spotřebitelů látce THC značně nad hodnotou PMTDI pro dospělé i děti. Při stejném výpočtu expozice spotřebitelů látce THC z krmiv na bázi konopných semen byla expozice pod hodnotou PMTDI.

Na základě získaných výsledků panel FEEDAP doporučil zařadit krmiva získaná z celé rostliny konopí na seznam materiálů, jejichž umístění na trh nebo použití pro výživu zvířat je omezeno nebo zakázáno a v krmivech na bázi konopných semen zavést maximální obsah THC ve výši 10 mg/kg. Celé stanovisko panelu FEEDAP je v příloze.

Příloha: Scientific Opinion on the safety of hemp (Cannabis genus) for use as animal Feed (pdf, 0,3 MB, 41 stran)

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021