Bezpečnost potravin

Kongres  Evropské federace pro potravinářské vědy a technologie – EFFoST

Vydáno: 7. 10. 2008
Autor:

EFFoST pořádá 4. – 9. listopadu v Lublani konferenci zaměřenou na široké spektrum aktuálních vědeckých potravinářských témat.

Konferenci pořádá EFFoST, Evropská federace pro potravinářské vědy a technologie (regionální uskupení, které je součástí Mezinárodní federace pro potravinářské vědy a technologie IUFoST).
Jedná se o první evropský kongres, který svede dohromady odborníky na výživu a potraviny z celé Evropy i odjinud. Cílem je výměna a šíření informací a zkušeností.  Pětidenní program bude zahrnovat plenární jednání, paralelní symposia,kulaté stoly workshopy, výstavy, postery.
4. listopadu:
Předkongresové akce – Evropský den (potravinová politika – program pro budoucnost)
5. listopadu
Stravovací zvyklosti – vlivy na zdraví
Souvislosti potravin a životního prostředí (od zemědělství po technologie)
6. listopadu
Zpracování potravin (od substrátu k potravině)
Nové metody ve vývoji potravin a produkce
7. listopadu
Den Slovinska – stav výzkumu a vývoje
Evropská technologická platforma „Food for Life“
8. listopadu
Distribuce potravin ke spotřebiteli
Výživa – vliv na pohodu
9. listopadu
Nová koncepce evropského potravinářského průmyslu