Bezpečnost potravin

Konference VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2009

Vydáno: 20. 7. 2009
Autor: berankova1

13. celostátní konference s mezinárodní účastí proběhne 15. - 17.9. 2009 v Teplicích.

Česká lékařská společnost, SHaKM, Společnost pro výživu Praha, KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 3.LF UK, ALWAC a.s. Teplice, se společně podílí na přípravě konference s mezinárodní účastní VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2009 na téma Alimentární nákazy a mikrobiologie ve výživě.
Konference proběhne pod záštitou hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, PhD.


Program konference
:
Alimentární nákazy
Mikrobiologie ve výživě
Legislativa ve výživě
Varia a novinky ve výživě
Plakátová sdělení

Odborní garanti:
Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, Dr.Sc., IPVZ Praha
MUDr. Bohumil Turek, CSc.
MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., 3.LF UK Praha
MUDr. Jan Ševčík společnost pro výživu Praha

Pozvánka Acrobat Reader .PDF
Pozvánka Microsoft Word .DOC

Závazná přihláška ZDE
Přihláška v Acrobat Reader .PDF
Přihláška v Microsoft Word .DOC

Zdroj: 3.LF UK