Bezpečnost potravin

Konference VITAMINS, NUTRITION, DIAGNOSTICS 2009 – tisková zpráva

Vydáno: 23. 9. 2009
Autor:

9. ročník mez. konference VITAMINS, NUTRITION, DIAGNOSTICS 2009 se uskutečnil 31.8.-2.9. 2009 na MZLU v Brně.  

Registrováno bylo cca 200 účastníků z 19 zemí světa (Kromě Čr, Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Egypt, Německo, Maďarsko, Čína, Indie, Irán, Irsko, Lotyšsko, Litva, Malajsie, Polsko, Rusko a Slovensko). Odborný program byl veden v jazyce anglickém a skládal se z 55 přednášek a 54 odborných plakátových sdělení. Ze zaslaných abstraktů byl sestaven a vydán Sborník. Konference se účastnily i vystavující firmy, které představily novinky na trhu.
Hlavními organizátory této vzdělávací akce jsou společnost Radanal s.r.o., Společnost pro výživu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Konference „VITAMINS“ je oficiální akcí Společnosti pro výživu, České společnosti klinické biochemie Praha a Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy České společnosti chemické. Záštitu převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, primátor statutárního města Brno a rektor Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně.
Letošní ročník byl doslova nabitý přednáškami, v nichž byly prezentovány výsledky, které mají a budou mít dopad nejen pro odbornou veřejnost, ale také mají význam v běžném životě. Významnou součástí přednáškového programu byla diskuze nad tématem „Pití“ (co pít a kolik pít). Samozřejmě nebyl opomenut klenot našeho potravinářského průmyslu a to pivo, kterému byla věnována celá sekce. V pomyslném „závěsu“ byly vína a na závěr různé druhy nápojů i mléka včetně minerálních vod. Pozornost účastníků byla kromě nápojů směřována i na nutriční terapii, její účinky a především na techniky, které jsou využívány pro stanovení látek majících pozitivní či negativní účinky na organismy. A navíc, dvě sekce byly věnovány tématu 21. století a to nanotechnologiím. Řečníci přednesli řadu velmi zajímavých sdělení od samotné výroby částic, přes jejich použití jako analytických nástrojů, až po jejich uplatnění jako nosičů léčiv a tzv. cílené terapie.
Letošní ročník je přelomovým, příští rok bude konference probíhat pod názvem INDC (International Nutrition and Diagnostics Conference). Konat se bude v Praze od 4. do 7. září 2010.  
Odborná porota ocenila dva postery z letošní konference, jejichž autoři získali jako cenu účastnický poplatek na INDC, včetně úhrady cesty a ubytování.
Za organizační tým
Doc. Ing. Aleš Horna, CSc., Ing. Jarmila Blattná., CSc.
Sborníky z letošního ročníku a z ročníků 2001-2008 jsou díky laskavosti firmy Radanal s.r.o. k dispozici v Zemědělské a potravinářské knihovně, jež je součástí  Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.