Bezpečnost potravin

Konference VITAMINS letos poprvé v Praze

Vydáno: 21. 8. 2007
Autor: pospisilova

Konference VITAMINS 2007 se letos poprvé uskuteční v Praze ve dnech 19. až 21. září 2007 v prostorách České zemědělské univerzity.

Hlavními organizátory konference s mezinárodní účastí jsou společnost Radanal s.r.o., Společnost pro výživu a Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Konference VITAMINS je oficiální akcí Společnosti pro výživu, České společnosti klinické biochemie Praha a je zařazena do akcí IADSA (International Alliance of Dietary/Food Supplement Associations) v Bruselu.
Konference je pořádána pod záštitou rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a  je zařazena do systému vzdělávání České lékařské komory (č. 12160, ohodnocení: certifikát), České lékárnické komory (č. KV36/2007, 20 bodů) a nově České asociace sester (reg. č. ČAS/KK/2138/2007).
K 11. 7. 2007 se na konferenci zaregistrovalo 194 odborníku z 25 zemí světa se 130 odbornými příspěvky.
V rámci konference je plánována tisková konference, která se uskuteční první den, tj. 19. 9.  v prostorách ČZU Praha. Zájemci o účast na tiskové konferenci mohou kontaktovat asistentku konference (viz kontakty ve spodní části článku)
Součástí letošního ročníku konference bude technologická burza, kterou organizuje Technologické centrum AV ČR, skupina transferu technologií.
Témata přednáškových bloků:
 • Cílená nutriční terapie, sportovní výživa, doplňky výživy
 • Analytické metody a techniky přípravy vzorků pro analýzy biologických materiálů, potravin, potravních doplňků a kosmetiky
 • Elektroaktivní látky v pivu, vínu, čaji, kávě, koření, cereálních produktech, včelích produktech a medu a jejich pozitivní vliv na lidské zdraví
 • Chemie lidského chování, doporučené dávkování vitaminů, zneužití vitaminů, zdravotní rizika, speciální výživa pro každého člověka, histaminová intolerance, laktózová intolerance
 • Oxidativní metabolismus, markery oxidativního poškození DNA, měření NO a hydroxylových radikálů in vivo
 • Ochrana proti volným radikálům, vitaminy C, E, A, karotenoidy a koenzym Q10
 • Homocystein, kyselina listová, vitaminy B2, B6, B12
 • Polyfenoly a zdraví, flavonoidy a polyfenoly, jejich přírodní výskyt a obohacení potravin
 • Fytoestrogeny, isoflavonoidy, rizika hormonální terapie, kosmetika, protektivní mechanismy
 • Coulometrická elektrochemie, stabilita látek, toxicita, metabolismus
 • Separace a detekce bioaktivních látek: nejmodernějsí HPLC detectory: LC/MS, Corona™ Charged Aerosol Detector, Coulochem, CoulArray electrochemical detectors
 • Probiotika a prebiotika
Součástí programu bude i blok přednášek v českém jazyce.
Seznam přijatých přednášek a posterů je k dispozici na domovských stránkách konference www.vitamins.cz
Zemědělská a potravinářská knihovna je opět mediálním partnerem konference.
Sborníky z předchozích ročníků jsou díky laskavosti firmy Radanal s r o součástí fondu ZPK.
Kontakty: 
Odborný program  
Ing. Aleš Horna, CSc.
Radanal s.r.o.
mobil: 603 440 318
www.radanal.cz
 
Ing. Jarmila Blattná, CSc.
Společnost pro výživu, Praha 6, Pevnostní 20
mobil: 605 103 958
tel: 233 322 413
e-mail: Jarmila.Blattna@seznam.cz
 
Asistentka konference  
(registrace účastníků, ubytování, firemní prezentace, mediální podpora)  
Kateřina Matoušková, DiS.
Radanal, s.r.o.
mobil: 736 753 684
e-mail: matouskova@radanal.cz