Bezpečnost potravin

Konference VITAMINS 2009 letos v Brně

Vydáno: 9. 2. 2009
Autor: machackova1

VITAMINS, NUTRITON, DIAGNOSTICS 2009 se uskuteční ve dnech 31. srpna až 2. září 2009 v prostorách MZLU v Brně.

Toto vědecké setkání je tradičně zaměřena na využití analytické instrumentace pro sledování látek významných pro lidské zdraví a to jak z pohledu potravinářů a technologů, tak z pohledu lékařů a klinických biochemiků. Cílem je propojit poznatky vědy s praktickým životem lidí a přispět k rozšiřování pochopení, že úspěšné používání různých doplňků stravy je podmíněno znalostmi o jejich působení.

Hlavními organizátory konference jsou společnost Radanal s.r.o., Společnost pro výživu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Konference VITAMINS je oficiální akcí Společnosti pro výživu, České společnosti klinické biochemie Praha a Odborné skupny chromatografie a elektroforézy České společnosti chemické.

Konference je zařazena do systému vzdělávání České lékárnické komory,České asociace sester a Komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR.

Témata přednáškových bloků:

 1. Cílená nutriční terapie, sportovní výživa, doplňky výživy
 2. Analytické metody a techniky přípravy vzorků pro analýzy biologických materiálů, potravin, potravních doplňků a kosmetiky
 3. Elektroaktivní látky v pivu, vínu, čaji, kávě, koření, cereálních produktech, včelích produktech a medu a jejich pozitivní vliv na lidské zdraví
 4. Chemie lidského chování, doporučené dávkování vitaminů, zneužití vitaminů, zdravotní rizika, speciální výživa pro každého člověka, histaminová intolerance, laktózová intolerance
 5. Oxidativní metabolismus, markery oxidativního poškození DNA, měření NO a hydroxylových radikálů in vivo
 6. Ochrana proti volným radikálům, vitaminy C, E, A, karotenoidy a koenzym Q10
 7. Homocystein, kyselina listová, vitaminy B2, B6, B12
 8. Polyfenoly a zdraví, flavonoidy a polyfenoly, jejich přírodní výskyt a obohacení potravin
 9. Fytoestrogeny, isoflavonoidy, rizika hormonální terapie, kosmetika, protektivní mechanizmy
 10. Coulometrická elektrochemie, metabolomics, stabilita látek, toxicita, metabolismus
 11. Separace a detekce bioaktivních látek pomocí Corona ® Charged Aerosol detector, Coulochem ®, CoulArray ®, LC/MS – nejmodernějších HPLC detektorů.
 12. Probiotika, prebiotika a biopotraviny

Sborníky z předchozích ročníků jsou díky laskavosti organizátorů konference k dispozici ve fondu Zemědělské a potravinářské knihovny.  

Kontakty:

Odborný program  
doc. Ing. Aleš Horna, CSc.
Radanal s.r.o.
mobil: 603 440 318
e-mail: horna@radanal.cz
 
Ing. Jarmila Blattná, CSc.
Společnost pro výživu, Praha 6, Pevnostní 20
mobil: 605 103 958
tel: 233 322 413
e-mail: Jarmila.Blattna@seznam.cz
 
Asistentka konference  
(registrace účastníků, firemní prezentace, mediální podpora)  
Kateřina Matoušková, DiS.
Radanal, s.r.o.
mobil: 736 753 684
e-mail: matouskova@radanal.cz