Bezpečnost potravin

Konference Školní stravování 2010

Vydáno: 8. 4. 2010
Autor:

Konference se uskuteční 18. až 20. 5. 2010 v Pardubicích.

Pořadatelem konference je SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU (výživaservis s.r.o.).
Místo konání: Velký sál DOMU HUDBY (konzervatoř), Sukova tř. 1260, 530 02 Pardubice

• Program
• Organizační pokyny
• Přihláška

PROGRAM:
ÚTERÝ 18. května
Zahájení:
MUDr. P. Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu
I. blok:
SVĚT VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, ŠKOLNÍ JÍDELNY VE SVĚTĚ
MUDr. P. Tláskal, CSc., FN v Motole, Praha:
Školní stravování pro zdravý vývoj dítěte
Mgr. E. Gottwaldová, MZd ČR:
Školní stravování v mezinárodním kontextu
A. Packová, OŠ MgM, Brno, Bc. A. Strosserová, ÚMČ Praha 3:
Školní stravování v Itálii
Z. Dlouhá, SPV, Praha:
Školní stravování v Lucemburku
Ing. S. Tokárová, MŠ SR, Bratislava:
Nová vyhláška MŠ SR o školním stravování  a její uvádění do praxe
Ing. E. Šulcová, SPV, Praha:
Informace o školním stravování v Maďarsku
Ing. Z. Hladík, Vitana, Byšice:
Světové kuchyně ve školní jídelně – SPV připravuje nový receptář pro školní jídelny

STŘEDA  19. května
II. blok:
HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN
Ing. L. Janotová, Uniconsulting, Praha:
Zásobování a přejímka  zboží ve školní jídelně
MVDr.  P. Otoupal, CSc., SPV, Praha:
Zacházení nejen s rizikovými potravinami po výdeji ze skladu
MUDr. K. Poláková, KHS, Hradec  Králové:
Kontroly  hygienické stanice ve školních jídelnách
Mgr. M. Slavíková, KHS Ústeckého kraje:
Zdravá potravina X zdraví prospěšná potravina – aneb jak je to s pojmy ve výživě
Doc. MUDr. M. Kunešová, CSc., Endokrinologický ústav, Praha:
Jak mohou školní jídelny aktivně bojovat proti dětské obezitě
RNDr. L. Oliveriusová, CSc., Kladno:
Mýty o potravinách a stravování
Prof. Ing. K. Kopec, DrSc., Lednice na Moravě:
Tradiční i moderní způsoby úpravy zeleniny ve školním stravování

V průběhu dopoledního programu představení první části výrobců a distributorů potravinářského zboží, kuchyňského zařízení a strojů, čisticích a ochranných pomůcek, počítačových programů apod.

III. blok
:
INFORMACE A AKTUALITY VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ A PANELOVÁ DISKUZE
Ing.  P. Špirhanzl, MŠMT ČR:
Novinky ke školním jídelnám z MŠMT, komise MŠMT
Mgr. N.  Holická, MŠMT ČR:
Školní mléko
Mgr. V. Neklapilová, MŠMT ČR:
Projekt Ovoce a zelenina do škol
Mgr. P. Zeman, Jindřichův Hradec:
Hospodaření školních jídelen v roce 2010
P. Gleichová, ÚMČ, Praha 6:
Výběrové řízení na nákup potravin ve školních jídelnách 2010
F. Sajler, O. Slanina  –
„KLUCI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ“ VZP a prevence obezity dětí – projekt Jízda kuchařů YesNeYes
PANELOVÁ DISKUZE
1. Přímá diskuze za aktivní účasti krajských metodiček a zástupců ministerstva školství a zdravotnictví
2. Odpovědi na otázky předem zaslané (vyziva.spv@volny.cz)
3. Z. Dlouhá, SPV,  Praha: Informace  ke krajským normativům, praktické výpočty

ČTVRTEK 20. května
IV. blok:
PSYCHOLOGIE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ,  KOMUNIKACE, MEDIALIZACE
RNT. J. Rusková, Quent, s.r.o., Praha:
Medializace školního stravování v tisku, rozhlasu a televizi, tisková konference ke školnímu  stravování 2009/2010
P. Gleichová, Městská část Praha 6:
Jak dostat školní jídelnu na obrazovku – Ano šéfe
PhDr. M. Nesrstová, FN v Motole, Praha:
Výživa dětí –  poznatky z psychologické ambulance
PaedDr. E. Marádová, DrSc., PdF UK, Praha:
Výběr jídla ve školní jídelně z pohledu pedagoga
PhDr. P. Novotná, Doc. PhDr. S. Fraňková, DrSc., FF UK, Praha:
Vztah k jídlu, preference a osobnost školního dítěte

Účastníci konference obdrží osvědčení o účasti na odborné konferenci.
http://www.vyzivaspol.cz