Bezpečnost potravin

Konference o budoucnosti označování potravin a zdravotních tvrzení

Vydáno: 24. 5. 2008
Autor:

Ve dnech 25. – 26. června 2008 se v Bruselu koná konference “Food labelling and Health Claims” a 27. 6. seminář “Advertising Food to Children”.

Ve dnech 25. – 26. června 2008 se v Bruselu koná 17. výroční konference “Food labelling and Health Claims” pořádaná vydavatelem EU Food Law a zaměřená na vývoj v označování potravin včetně zdravotních tvrzení.
Bude pojednáno o srozumitelnosti označování pro spotřebitele, a o nutričních znalostech spotřebitele, o dopadech požadavků na označování na výrobce apod.
Značná část bude věnována novým návrhům nařízení o označování a nařízení o potravinách nového typu, požadavkům na zdravotní tvrzení, především tvrzení týkající se snížení rizika onemocnění a tvrzení zaměřená na děti, a také nutričním profilům.
Přednášet budou zástupci Komise, členů EP, z příslušných ministerstev členských států a úřadů bezpečnosti potravin, zástupci výrobců, konfederace výrobců CIAA, spotřebitelského orgánu BEUC, obchodních řetězců.
Dne 27. 6. 2008 bude navazovat jednodenní seminář zaměřený na reklamu u potravin pro děti “Advertising Food to Children”.