Bezpečnost potravin

Konference o biopotravinách ve veřejném stravování na Salimě

Vydáno: 28. 1. 2008
Autor:

Tisková zpráva: „Biopotraviny ve veřejném stravování – Zdraví a udržitelnost na talíři“.

Součástí doprovodného programu mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA 2008 bude 5. března mezinárodní konference o využití biopotravin v oblasti veřejného stravování (s důrazem na školní a nemocniční stravování).

Tisková zpráva