Bezpečnost potravin

Konference „Materiály a předměty určené pro styk s potravinami“

Vydáno: 6. 10. 2009
Autor: berankova1

III. ročník mezinárodní konference proběhne 10. - 11. 11. 2009 v Praze 6, Břevnovském klášteře.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav v Praze a Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva se sídlem v Popradu, pod záštitou hlavních hygieniků ČR a SR, pořádají III. ročník mezinárodní konference: "Materiály a předměty určené pro styk s potravinami, jejich úřední kontroly, prohlášení o shodě a ostatní dokumentace."

Konference je určená pro pracovníky Orgánů ochrany veřejného zdraví v ČR (pracovníky Krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hl. města Prahy a zdravotních ústavů), pracovníky Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR, kteří vykonávají úřední kontroly materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami a pokrmy podle Nařízení EP a Rady č. 882/2004.
III. ročník konference je zaměřen na prohloubení spolupráce, vzájemné informovanosti a výměně zkušeností mezi pracovníky dozorových orgánů obou republik při realizaci kontrolních akcí v období 2008-2009.
Hostem konference bude člen správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Účast na III. ročníku mezinárodní konference pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví je nutné potvrdit v přiložené závazné přihlášce nejpozději do 20.10. 2009.

Pozvánka a program na konferenci FCM v Praze (227,15 KB)
Závazná přihláška (46,50 KB)