Bezpečnost potravin

Konference k závěrům výhledové studie  “European chemical Pesticide Free Agriculture in 2050”

Vydáno: 8. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Jaké by mohly být různé podoby zemědělství bez chemických pesticidů a potravinových systémů v Evropě v roce 2050? S jakými dopady na využívání půdy, produkci, obchod a emise skleníkových plynů? Jaké by mohly být různé cesty k těmto různým formám zemědělství bez chemických pesticidů? Výsledky této studie budou představeny 21. března 2023 na jednodenní konferenci v Paříži.

Konference k závěrům výhledové studie
“European chemical Pesticide Free Agriculture in 2050” 

21. března 2023, 9:30 – 17:15 hod.
Grand amphithéâtre de la MGEN 3 square Max-Hymans 75015 Paris

REGISTRACE ZDE 

Sledovat je možné stream konference, zadejte to při registraci, bude vám zaslán odkaz.

Negativní dopady používání chemických pesticidů na životní prostředí, biologickou rozmanitost a zdraví se staly hlavním problémem občanů a spotřebitelů a byly řešeny evropskými a vnitrostátními veřejnými politikami. Vzhledem k omezeným dopadům opatření zavedených za účelem snížení používání pesticidů je třeba, aby se výzkum posunul od snižování jejich používání ke koncepci zemědělství bez chemických pesticidů.

Výhledová studie „Evropské zemědělství bez pesticidů v roce 2050“ byla provedena v rámci francouzského národního prioritního výzkumného programu „Pěstování a ochrana plodin jinak“ pod vedením INRAE. Během dvou let zkoumala prognóza podmínky pro zemědělství bez chemických pesticidů v Evropě a mobilizovala přibližně stovku výzkumných pracovníků, včetně účastníků a koordinátorů výzkumných projektů financovaných z prioritního výzkumného programu „Pěstování a ochrana plodin jinak“, a zúčastněných stran. V návaznosti na Evropskou výzkumnou alianci „Na cestě k zemědělství bez chemických pesticidů“ vyvinul systémový prognostický přístup, který propojuje systémy pěstování plodin bez chemických pesticidů s vývojem potravinových systémů, stravování, území a veřejných politik a zohledňuje změnu klimatu. Tento prognostický systém vytvořil scénáře zemědělství bez chemických pesticidů v Evropské unii v roce 2050 a odpověděl na tři otázky.

Zajištěno bude simultánní tlumočení mezi anglickým a francouzským jazykem.        

Registrace: https://eng-agri-eu-pesticidefree.colloque.inrae.fr/forms/registration  

Další informace najdete na webu INRAE.

Zdroj: INRAE