Bezpečnost potravin

Konference „Již 700 let rozumíme masu“

Vydáno: 12. 2. 2010
Autor:

Proběhne 3. 3. 2010 v rámci doprovodného programu veletrhu SALIMA.

Konference se uskuteční v areálu BVV Brno v průběhu konání Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2010 a je určena především pro širší odbornou veřejnost.
Konference je součástí projektu „Český svaz zpracovatelů masa – informačně vzdělávací akce mezinárodního charakteru v roce 2010“.

Tématické okruhy konference „Již 700 let rozumíme masu“ zahrnují přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpečnost, kvalitu a hygienické požadavky na výrobu potravin, včetně zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické praxe. Historie zpracování masa ve světě, v ČR, současné technologické procesy ve zpracování masa, nové trendy ve zpracování masa, význam konzumace masa, výhled spotřeby masa ve světě a v ČR.
Cílem konference je především výměna zkušeností ve vztahu k těmto okruhům na mezinárodní úrovni.
Zajištění této konference bylo významně podpořeno dotačními prostředky z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.

Závazný zájem o účast na konferenci sdělte Ing. Jitce Vostatkové, email: sekretariát@cszm.cz, nejpozději do 19. 2. 2010.

Český svaz zpracovatelů masu na veletrhu SALIMA
Projekt: Masu rozumíme již 700 let – zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti odvětví masného průmyslu