Bezpečnost potravin

Konference: Hygiena zvěřiny a její bezpečnost v potravinovém řetězci

Vydáno: 4. 5. 2009
Autor: berankova1

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 30.4.2009.

Kdo má rád zvěřinu, bude možná zvědavý, o čem se v uplynulém týdnu jednalo v Kongresovém centru v Praze. Šlo o další významnou akci, kterou v rámci Předsednictví uspořádala Státní veterinární správa ČR . Byla to mezinárodní akce „Hygiena zvěřiny a její bezpečnost v potravinovém řetězci“.

Tato konference, ale příhodnější by byl název workshop, či ještě lépe pracovní setkání, se konala ve dnech 22. – 24.dubna 2009 v Kongresovém centru v Praze. Účastnili se jednak zástupci Evropské komise, Ředitel sekce E pro bezpečnost potravinového řetězce Eric Poudelet a zástupce sekce pro hygienu masa Bibiana Janáčková, jednak zástupci veterinárních úřadů z členských států EU (např. Finsko, Francie, BeNeLux, Španělsko, Bulharsko, Rakousko, Slovensko). Dále se zúčastnili zástupci loveckých organizací z Rakouska a Slovenska a také zástupkyně Evropské asociace lovců (FACE – Federation of Associations for Hunting & Conservation of the EU) paní Charlotte Dunoyer.

Na workshopu byla během dvoudenního zasedání diskutována tři základní témata:
1. Zkušenosti členských států s prodejem malých množství ulovené volně žijící zvěře a se zaváděním systému proškolených osob.
2. Evropská i národní legislativa vztahující se k prodeji zvěřiny, malému množství a primární produkci.
3. Nákazy volně žijící zvěře, aktuální situace v některých členských státech a rizika – se zaměřením na trichinelózu a další parazitózy, možnosti vyšetřování volně žijící zvěře na svalovce. Dále bylo diskutováno téma léčby volně žijící zvěře v honitbách (účinnost, rizika spojená s léčbou).

Cílem tohoto setkání bylo na základě zkušeností jednotlivých zemí pojmenovat současné problémy, naznačit řešení a formulovat je, aby tak vznikly podklady pro jednání v odborných orgánech EU. Tento cíl byl splněn a pokud jde o odborný program, tak tento ambiciózní úkol naplnili organizátoři z odboru hygieny SVS ČR podle Milana Maleny, ústředního ředitele, velmi dobře. S tzv. „výstupy“ se budeme moci setkávat průběžně po jednání v odborných orgánech v Bruselu, kam byly předány a mohou vyústit například i ve změnu některých částí evropské legislativy zabývajícími se hygienou zvěřiny.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.