Bezpečnost potravin

Konference Food Research in Support to Science Based Regulations Challenges for Producers and Consumers

Vydáno: 16. 9. 2008
Autor: bodokova1

V rámci českého předsednictví Rady EU se připravuje konference, která by měla proběhnout ve dnech 21. a 22. dubna 2009 v Praze.

Účelem  konference Food Research in Support to Science Based Regulations Challenges for Producers and Consumers je především podpora spolupráce České republiky s ostatními členskými státy EU, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropskou komisí (EK) při přípravě právních předpisů na základě vědecky podložených argumentů. Konference je zaměřena na otázky z oblasti kvality a bezpečnosti potravin a je koncipována jako „vědecká“ nikoli „politická“ akce.
Na organizaci konference spolupracují zejména MZe a VŠCHT v další spolupráci s EK, EFSA, výzkumnými ústavy, univerzitami a vysokými školami, vědeckými výbory, zahraničními lektory, nevládními a spotřebitelskými organizacemi.
Byly sestaveny vědecký výbor konference (VVK) a organizační tým, které na svém prvním setkání 15. května řešily sestavení programu konference, stanovení témat prezentovaných na konferenci a rozdělení vybraných témat do čtyř paralelních sekcí, následný návrh a zajištění vhodných přednášejících. VVK bude současně řešit aktuální témata související s výše uvedenou konferencí.
(sb)