Bezpečnost potravin

Komunikace rizika v potravinářství

Vydáno: 6. 5. 2009
Autor:

Je apelováno na zveřejňování přiměřených a komplexních informací v případě výskytu rizika z potravin.

Legislativní pozadí a zvýšený zájem o bezpečnost potravin má často za následek nepřiměřené informace poskytované veřejnosti, takže se jedná spíše o poplašnou zprávu než o věcné sdělení. Je nezbytné uplatňovat správné postupy hodnocení rizika, které vždy musí zahrnovat vedle identifikace a charakterizace nebezpečí také zhodnocení expozice a charakterizaci rizika. Nepatrné překročení stanoveného limitu nelze pominout, ale neměla by se z toho vytvořit mediální kauza, která neodpovídá skutečnému riziku. Někdy k rozpoutání hysterie stačí zvýrazněný titulek, někdy popis účinku neexistujícího extrémně vysokého množství příslušné látky, někdy neuvedení dalších souvislostí. Zdůrazňování významu konkrétního tématu pro zdravotní nezávadnost potraviny sice může proslavit autora takové zprávy nebo i pomoci zajistit finanční prostředky na další výzkum, ale na druhé straně může zásadně poškodit výrobce nebo mít negativní dopad na spotřebu nutričně vhodných výrobků apod.
V článku je zmíněna nepřiměřeně medializovaná záležitost výskytu listerií,  pesticidu fenhexamidu v jahodové kojenecké výživě, nonylfenolů (endokrinní disruptory vyráběné jako prekursory tenzidů), akrylamidu v pečených a smažených škrobnatých potravinách, benzenu vznikajícího v nápojích dekarboxylací kyseliny benzoové.
 
Kvalita potravin, 9, 2009, č. 1, s. 16-19