Bezpečnost potravin

Komplex lykopenu se syrovátkou nepřesvědčil

Vydáno: 12. 8. 2009
Autor:

Tvrzení o vlivu lykopenu na snížení rizika vzniku aterosklerotického plaku nepovažuje EFSA za prokázané.

Při posuzování tvrzení o vlivu lykopenu na snížení rizika vzniku aterosklerotického plaku (prevence zdravotního stavu srdce a cév) se odborná skupina NDA úřadu EFSA vyjádřila negativně. Pro zpracování stanoviska byly využity výsledky řady studií, jimiž byla doložena žádost o schválení tvrzení pro biologicky využitelný komplex lykopenu se syrovátkou.
Lykopenový komplex, který byl předmětem žádosti, je připraven patentovaným postupem smícháním rajčatového extraktu obsahujících 10 % lykopenu se syrovátkovou bílkovinou za vytvoření granulovaného výrobku. Množství aktivního lykopenu ve výrobku je 2 %. Komplex vykazuje u člověka stejnou biologickou aktivitu jako rajčatový protlak.
Přestože žadatel citoval 80 publikací potvrzujících efekt, podle skupiny odborníků NDA nebylo potvrzeno, že existuje ochranný účinek lykopenu před oxidačními změnami lipoproteinů plasmy, které mají za následek ukládání plaku v cévách, a tím snižování rizika srdečních onemocnění, mrtvice a dalších klinických komplikaci aterosklerózy. Některé z citovaných studií studií popisovaly obecný vliv rajčat, lykopenu, karotenoidů a jiných antioxidantů, jiné byly jen přehledové (review), další čtyři sledovaly primárně  ex-vivo oxidovatelnost lipoproteinu nebo  sérového LDL, takže závěry byly založeny jen na předpokládaném riziku s tím souvisejících aterosklerotických onemocnění. Další dvě intervenční studie na lidech neměřily specifické markery oxidačních změn, takže nemohly potvrzovat uváděný efekt.
22 studií založených na pozorování závislosti mezi příjmem rajčat/lykopenu nebo koncentrací lykopenu v séru a výskytem infarktů a dalších onemocnění  byly posouzeny jako mírně snižující výskyt plaku nebo aterosklerózy. Tyto studie však nepotvrdily vztah mezi příjmem lykopenu a oxidací lipoproteinů plasmy nebo mezi oxidací lipoproteinů plasmy a vznikem/rozvojem aterosklerózy.