Bezpečnost potravin

Kompatibilita aditiva do živočišných krmiv – 035 (B. subtilis)

Vydáno: 12. 5. 2010
Autor: berankova1

Stanovisko EFSA ke kompatibilitě aditiva 035 (mikrobiálního produktu Bacillus subtilis).

Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-FEEDAP) posuzoval kompatibilitu mikrobiálního produktu 035 (Bacillus subtilis, DSM 17229) s kokcidiostatiky: lasalocidem sodným, maduramycinem amonným, monensinem sodným, narasinem, salinomycinem sodným a semduramycinem sodným. Žádost podala společnost Chr. Hansen A/S (Dánsko).
Aditivum 035 (B. subtilis, DSM 17229) se používá do krmiv na výkrm kuřat v minimální dávce 8 x 108 a v maximální dávce 1,6 x 109 CFU/kg kompletního krmiva.

EFSA-FEEDAP došel k závěru, že produkt 035 (B. subtilis DSM 17229) je kompatibilní s lasalocidem sodným, maduramycinem amonným, monensinem sodným, narasinem, salinomycinem sodným a semduramycinem sodným.

Příloha: Scientific Opinion on the compatibility of the microbial product 035 (Bacillus subtilis) with lasalocid sodium, maduramycin ammonium, monensin sodium, narasin, salinomycin sodium and semduramycin sodium (pdf, 0,1 MB)

A-Z slovník BP:  heslo kokcidiostatika
Kokcidiostatika jsou látky, které regulují kokcidiózu, tj. protozoární onemocnění způsobené rodem Eimeria. Kokcidióza se vyznačuje průjmem a dyzentérií (střevní úplavicí). Regulace této infekce je zvláště důležitá v drůbežářském průmyslu, kde preventivní použití kokcidiostatik zamezuje vývoji onemocnění. Přítomnost kokcidiostatik v potravinách reguluje nařízení Komise (ES) č. 124/2009.

Zdroj: EFSA