Bezpečnost potravin

Komise upravuje strukturu vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele

Vydáno: 26. 9. 2008
Autor:

Rozhodnutím 2008/721/ES se aktualizuje poradní struktura v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a  zrušuje dosud platné rozhodnutí 2004/210/ES. 

Rozhodnutí 2008/721/ES se týká vědeckých výborů a odborných skupin, které mají pomáhat rozhodovat v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí. Dosud platné  rozhodnutí 2004/210/ES, které zřizovalo vědecké výbory a stanovovalo pravidla jejich činnosti se tímto novým rozhodnutím nahrazuje.
Vědecké výbory mohou vytvářet zvláštní pracovní skupiny, jejichž úkolem je příprava a vypracování vědeckých stanovisek výborů. Tyto pracovní skupiny se zřizují zejména tehdy, pokud je v souvislosti s určitou záležitostí nutno využít externích odborných znalostí. Po dohodě s Komisí mohou vědecké výbory přizvat ke spolupráci další odborníky.
Novinkou rozhodnutí 2008/721/ES je zřízení "poradní skupiny" pro vědecké posouzení rizik v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí. 
Strukturu vědeckých výborů a odborníků tvoří:
a) Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (dále jen „VVBS“);
poskytuje stanoviska ve věcech týkajících se zejména chemických, biologických, mechanických a jiných fyzikálních rizik, která může představovat nepotravinářské spotřební zboží (například kosmetické přípravky a jejich složky, hračky, textil, oděvy, prostředky osobní hygieny a prostředky pro domácnost, jako např. čisticí a prací prostředky, atd.) a služby (například tetování, solária atd.).
b) Vědecký výbor pro zdravotní a environmentální rizika (dále jen „VVZER“);
poskytuje stanoviska ohledně zdravotních a environmentálních rizik – znečišťující látky a jiné biologické a fyzikální faktory, které mohou mít negativní dopad na zdraví a životní prostředí (vč. toxicity a ekotoxicity biocidů a jiných chemických látek).
c) Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika ;
poskytuje stanoviska v otázkách vznikajících nebo nově zjištěných zdravotních a environmentálních rizik a v obecných, komplexních nebo multidisciplinárních otázkách vyžadujících souhrnné posouzení rizik pro bezpečnost spotřebitele nebo veřejné zdraví, jakož i v jinde neřešených souvisejících otázkách.
d) Skupina vědeckých poradců.
V rozhodnutí 2008/721/ES je stanoven způsob fungování výborůjednací řád, způsob jmenování členů, způsob hlasování, funkční období, práva a povinnosti.