Bezpečnost potravin

Koffogran: aditivum do živočišných krmiv

Vydáno: 15. 4. 2010
Autor: berankova1

Stanovisko EFSA k bezpečnosti a účinnosti aditiva do živočišných krmiv určených pro výkrm kuřat.

Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-FEEDAP) posuzoval bezpečnost a účinnost Koffogranu (obsahujícího 25 % nikarbazinu jako aktivní látky), určeného pro použití jako kokcidiostatika do krmiv pro výkrm kuřat starších více než 28 dní.

FEEDAP panel došel k závěru, že nikarbazin v Koffogranu v maximální dávce  125 mg/kg kompletního krmiva je bezpečný pro výkrm kuřat (při bezpečnostní rezervě okolo 1,5 mg), za normálních klimatických podmínek. Nikarbazin je považován za bezpečný pokud jde o mikrobiologické riziko.

FEEDAP panel neočekává, že by použití nikarbazinu v doporučené dávce představovalo v dohledné době riziko pro půdu, podzemní vodu nebo působilo sekundární druhotnou otravu. Z důvodu nedostatku čerstvých dat toxicity nikarbazinu pro řasy, nebylo hodnoceno riziko pro povrchové vody.

FEEDAP panel došel k závěru, že nikarbazin v maximální navržené dávce (125 mg/kg kompletního krmiva) je účinný při kontrole kokcidiózy u kuřat určených pro výkrm.

FEEDAP panel dal doporučení týkající se redukce PNA v nikarbazinu a dalšího monitorování potenciální rezistence parazitujícího prvoka rodu Eimeria (způsobujícího kokcidiózu) u kuřat určených na výkrm.
Stanovisko EFSA je příloze.

Příloha:  Scientific Opinion on the safety and efficacy of Koffogran (nicarbazin) as a feed additive for chickens for fattening

Zdroj:  EFSA

A-Z slovník BP:  heslo kokcidiostatika
Kokcidiostatika jsou látky, které regulují kokcidiózu, tj. protozoární onemocnění způsobené rodem Eimeria. Kokcidióza se vyznačuje průjmem a dyzentérií (střevní úplavicí). Regulace této infekce je zvláště důležitá v drůbežářském průmyslu, kde preventivní použití kokcidiostatik zamezuje vývoji onemocnění. Přítomnost kokcidiostatik v potravinách reguluje nařízení Komise (ES) č. 124/2009.