Bezpečnost potravin

Klonování – nový účinný nástroj

Vydáno: 29. 6. 2007
Autor: pospisilova

Klonování je významná technologie reprodukce, která zdokonalí celý potravní řetězec od produkce na  farmě až po spotřebitele.

Klonování je nová reprodukční technologie, která přinese užitek výrobcům hospodářských zvířat i spotřebitelům. Produkty získané pomocí této technologie (maso a mléko) jsou bezpečné a vhodné pro podporu zdraví spotřebitele.
Technologie klonování umožní výrobcům rozmnožovat a konzervovat geneticky hodnotná  zvířata s nejlepší užitkovostí a produkovat lepší maso a mléko s kvalitativními vlastnostmi, které vyžaduje spotřebitel. Technologie je příznivá i pro životní prostředí a pro zdraví zvířat..

Klonování přináší oproti dalším formám asistované reprodukce (inseminaci a přenosu embryí) rychlejší a slibnější výsledky.

Vzhledem k tomu, že se blíží konečné rozhodnutí FDA (Food & Drug Administration) o bezpečnosti masa a mléka ze  zvířat produkovaných klonováním, vyjádřili se pro časopis Feedstuffs k technologii klonování zvířat přední odborníci v této oblasti a představitelé společnosti ViaGen následovně:
 
 –  klonování je přípustný a osvědčený postup reprodukce zvířat
 –  klonovaná zvířata nebudou produkovaná pro získávání masa nebo mléka, ale spíše pro konvenční produkci prvotřídního potomstva
 –  ztržňované bude maso a mléko potomků klonovaných  zvířat
 –  zodpovědnost FDA spočívá v rozhodnutí o bezpečnosti masa a mléka. Agentura  FDA vydala v roce 2006 ve svém Centru pro veterinární medicínu (Center for Veterinary Medicine) zhodnocení  rizika, podle něhož je maso a mléko z klonovaných zvířat a jejich potomstva  k nerozeznání od běžně  produkovaného masa a mléka a tyto potraviny jsou pro spotřebitele bezpečné.

Hodnocení rizika společností FDA  je nejrozsáhlejší studií o bezpečnosti potravin, jaká kdy byla provedena. FDA má po zhodnocení připomínek   ke studii  vydat konečné rozhodnutí.
Aplikace technologie klonování je velmi drahá – např. první kopie stojí u skotu  15 000 USD, a proto se  bude týkat jen těch nejlepších zvířat (šampionů) s nejvyšší užitkovostí. V případě masného i mléčného skotu, koz a prasat budou produkovány klony za účelem páření a běžné produkce potomstva pro komerční stáda. Pouze na konci celoživotní reprodukční užitkovosti budou klonovaná zvířata zužitkovaná na produkci potravin, které jsou bezpečné a prospěšné zdraví.
Podle představitelů ViaGen  neexistují rozdíly mezi masem a mlékem ze zvířat z konvenčních chovů a ze zvířat pocházejících z klonovaných rodičů; uvádějí, že potomci klonů sami nejsou klony, takže ani jejich produkty (maso a mléko) nemohou být označeny jako klonované maso nebo mléko.
Další podrobnosti o klonování  jsou dostupné na adrese: www.fda.gov/cvm/Cloning RA_Myths.htm