Bezpečnost potravin

Klokani místo skotu a ovcí

Vydáno: 6. 1. 2009
Autor:

Jedním z navrhovaných  řešení problému negativních dopadů klimatických změn v Austrálii by mělo být  nahrazení chovu skotu a ovcí chovem klokanů.  

Vačnatci produkují v průběhu trávicích procesů v porovnání se skotem pouze mizivé množství metanu. Proto doporučuje šéfporadce australské vlády pro otázky klimatu, Ross Garnaut, chovat na maso místo skotu a ovcí, klokany. Toto opatření by podle jeho názoru mělo zaručit Austrálii výraznou výhodu na mezinárodním trzích v otázce konkurenceschopnosti. Klokani jsou již 60 000 let nejvýznamnějším zdrojem zdroje masa pro obyvatelstvo tohoto kontinentu.
 
Australský svaz farmářů (NFF) tento návrh však obratem odmítl. Sice nenamítá nic proti konzumaci alternativních druhů masa jako je třeba maso klokaní, ale považuje za zcela nereálné plně nahradit celou produkci hovězího, jehněčího a skopového masa produkcí klokaního masa.
 
Garnaut předložil v létě vládě dílčí zprávu o následcích klimatických změn a efektivních možnostech jak zredukovat množství emisí. V této zprávě autor varuje, že v případě, že by nebyla přijata zásadní protiopatření bude Austrálie oteplováním klimatu postižena mnohem zásadněji než ostatní průmyslově vyspělé státy světa. U mnoha druhů agrárních komodit by se tato země mohla stát z exportéra netto importérem.
 
Více informací je k dispozici na adrese www.proplanta.de
 
Kängarus statt Rinder züchten
Primus, 2008, č. 12, s. 4