Bezpečnost potravin

KLASA – nadstandardní kvalita a bezpečnostní kritéria

Vydáno: 11. 8. 2009
Autor: berankova1

Značka kvality KLASA je udělována již 6 let. Po potravinách se značkou KLASA sáhnou až 2/3 nakupujících.

Značka KLASA je udělována pouze prověřeným potravinářským výrobkům, které splňují nadstandardní kvalitativní a bezpečnostní kritéria i příslušné normy ČR a EU. Bezpečnost výrobků, ať již jde o původ či hygienickou nezávadnost, je chápána jako samozřejmost. Požadavky pro udělení značky KLASA jsou přísnější než běžné hygienické a potravinářské normy. Výrobce musí předložit certifikát systému managementu jakosti ISO nebo certifikát systému kritických bodů (HACCP, BRC nebo IFS), musí dodržovat pravidla výrobní a hygienická, případně zemědělské praxe.
Aby výrobek mohl být označen značkou KLASA, musí mít ještě „něco“ navíc. Na rozdíl od běžně dostupných výrobků stejného druhu vykazuje ten se značkou KLASA alespoň v jednom bodě nadstandardní kvalitativní znak (např. vyšší podíl masa, nižší obsah konzervantů, používání tradičních surovin, ruční výroba, kvalita vstupních surovin, biokvalita atd.). Tyto znaky jsou u jednotlivých potravin velmi specifické a posuzuje je individuálně Hodnotitelská komise Ministerstva zemědělství.

Logo KLASA na obalu výrobku přispívá k jeho prodeji. KLASA je nejznámější značkou kvality v ČR. KLASU zná 81 % nakupujících, přičemž logo rozpozná dokonce 86 % spotřebitelů. Po potravinách se značkou KLASA sáhnou až 2/3 nakupujících  a dokonce uvádějí, že by byli ochotni za ni připlatit ve výši až 10 % z běžné ceny.

Cílem nové kampaně značky KLASA v roce 2009 je postupně spotřebitele naučit poznávat rozdíly v kvalitě potravin, ukázat jasná měřítka kvality a vysvětlit jim, proč je důležité a výhodné upřednostňovat kvalitní potraviny.

ICBP: KLASA – národní značka kvalitních potravin
Více na: www.eklasa.cz

(Zpravodajství SZIF)
Potravinářský zpravodaj X, 2009, č.5, s.8