Bezpečnost potravin

Kity monitorující antibiotika v odpadních vodách a půdě

Vydáno: 26. 1. 2010
Autor:

V USA jsou vyvíjeny a ověřovány nové přenosné polní soupravy pro zjišťování antibiotik v prostředí.

     V USA jsou vyvíjeny a ověřovány nové přenosné polní soupravy pro zjišťování antibiotik v prostředí. Na rozdíl od existujících metod je snadné je používat, vyžadují minimální instruktáž a poskytují rychlé výsledky. Tyto soupravy se spoléhají na testy ELISA – s enzymy spojené imunosorbentní zkoušky, aby se určila stopová množství sulfonamidů v odpadních vodách. Takové monitorování by bylo užitečné pro specialisty pracujícími s   odpadními vodami a kanalizačním potrubím, zatímco vědci nebo farmáři by mohli používat tyto soupravy k monitorování osudu a transportu sulfonamidů v půdě.
     Vývojoví pracovníci si myslí, že tyto soupravy jsou flexibilním doplňkem vybavení pro kapalinovou chromatografii-hmotnostní spektrometrii, která byla používána k ověřování přesnosti těchto souprav. Ty by mohly být obzvláště užitečné pro situace vyžadující běžný ekologický monitoring. Na tomto výzkumu spolupracovaly Veterinární výzkumný ústav v Brně v České republice a výzkumná organizace Abraxis, LLC ve Warminsteru v Pennsylvánii.
Agricultural Research, vol. 57, 2009, č. 8, s. 23