Bezpečnost potravin

Kellogg obhajuje nezávadnost cereálních produktů stažených z trhu v USA

Vydáno: 20. 8. 2010
Autor:

Metylnaftalen vyskytující se ve vnitřní vrstvě obalů, pocházející z přírodních vosků a způsobující pach není považován za závadný. Je však nutné účinky této látky důkladněji zkoumat.

V červnu 2010 stáhla společnost Kellogg v USA 28 mil. krabic čtyř populárních výrobků (Apple Jacks, Corn Pops, Froot Loops a Honey Snacks), a sice z obavy, že látka obsažená ve vnitřku obalu může u citlivých osob vyvolávat nevolnosti a zvracení. K zásahu přistoupila společnost poté, co externí znalci posoudili 20 stížností spotřebitelů.

Při hledání závady spolupracovala společnost s odborníky z oblasti chemie, medicíny, toxikologie, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin. Bylo ověřeno, že se jedná o zvýšený obsah uhlovodíků včetně metylnaftalenu, které se běžně vyskytují v parafinových voscích, a proto i na vnitřním povrchu obalů. Bylo však konstatováno, že množství nepřekračuje bezpečnou úroveň. Přesto společnost Kellogg ve spolupráci s dodavateli obalového materiálu a dodavateli vosků učinila opatření, aby se v jednou z jejich podniků, který vyvolal problém, nadále nepoužíval problematický obalový materiál, a aby se problém s nežádoucím pachem neopakoval.

Dobrovolné stažení produktů z trhu je klasifikováno jako „třída II“ – spolupráce s FDA – a není určeno k zařazení do registru případů nařízených FDA.

Podle Pracovní skupiny pro životní prostředí (EWG = Environmental Working Group) však je velmi málo známo o nezávadnosti metylnaftalenu – složky nafty a uhelného dehtu. EWG požaduje, aby Úřad pro ochranu životního prostředí  EPA (Environmental Protection Agency) a Úřad pro potraviny a léčiva FDA prováděly další zkoumání vlivu této látky na zdraví.

EU Food Law, 2010, č. 446, s. 11