Bezpečnost potravin

Kdo profituje z GM kukuřice?

Vydáno: 15. 12. 2010
Autor:

Podle průzkumu provedeného v USA byl v důsledku pěstování geneticky modifikované kukuřice redukován tlak zavíječe i v sousedních konvenčních plodinách.

Americkým farmářům, kteří pěstovali geneticky modifikovanou kukuřici, se díky použití biotechnologií v letech 1996 až 2006 zvýšily zisky téměř o 7 miliard dolarů. To ukázal průzkum amerického ministerstva zemědělství v pěti státech kukuřičného pásu (Corn Belt). Důvodem bylo úspěšné potlačení evropského zavíječe kukuřičného a jiných významných škůdců.
Průzkum však také ukázal, že sousední farmy, které pěstovaly konvenční polní plodiny, z Bt-kukuřice nepřímo profitovaly. Jak uvedl časopis Science, v důsledku pěstování geneticky modifikované kukuřice byl redukován tlak škůdce v celé oblasti.
Američtí vědci zjistili, že ve státech Illinois, Minnesota a Wisconsin byly populace zavíječe v konvenčních porostech v blízkosti Bt-kukuřice zredukovány až o 73 %. Podobné výsledky ukázal průzkum také ve státech Iowa a Nebraska.
Geneticky modifikovaná kukuřice se v USA v praxi pěstuje od roku 1996. V minulém roce zde bylo sklizeno celkem 22 mil. ha. To odpovídá přibližně 63 % veškerých pěstitelských ploch kukuřice v USA. Vědci mohli šíření zavíječe dokumentovat, protože se již více než 45 let napadení rostlin chorobami a škůdci ve státech kukuřičného pásu monitoruje a zaznamenává.
DLG-Mitteilungen, 2010, č. 12, s. 14