Bezpečnost potravin

Kauza s trans-tuky v Dánsku

Vydáno: 19. 4. 2007
Autor: pospisilova

Komise upustila od soudu s Dánskem kvůli legislativně stanovenému limitu pro trans-mastné kyselin v tucích.

Od ledna 2003 je v Dánsku stanoveno, že obsah trans-mastných kyselin v tucích a olejích na trhu nesmí překročit 2 g/100 g (přechodná lhůta byla do konce r. 2003). Pokud výrobci dokázali snížit množství pod 1 g/100 g, mohli použít označení „bez trans-mastných kyselin“. Stejné požadavky platí i pro dovážené produkty, což některé firmy považují za překážku společného trhu. V dubnu 2005 zaslala Komise Dánsku oficiální výzvu ohledně zrušení tohoto národního požadavku, jenže od té doby se povědomí o nebezpečnosti trans-tuků posílilo, a to i v důsledku rozsáhlé dánské studie vydané v dubnu 2006. Než se případ dostal k soudu, spotřebitelské skupiny vyzvaly Komisi, aby následovala příklad Dánska a stanovila limity pro trans-mastné kyseliny pro všechny potraviny v EU. Některé společnosti, především některé řetězce s občerstvení ve Velké Británii přišly s iniciativou zcela eliminovat nebo podstatně snížit trans-tuky. Např. Marks & Spencer odstranil používání hydrogenovaných tuků ve všech 4 500 provozovnách během méně než 1 roku.
Přítomnost trans-tuků bude zřejmě jedním z předmětů projednávání při vytváření nutričních profilů v rámci nařízení o nutričních a zdravotních tvrzeních.