Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Možnosti spolupráce > Možnosti spolupráce> Projekty ESCO

Přesunout kategorii Projekty ESCO do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Projekty ESCO

 

Nový podkategorie Projekty ESCO

 

Projekty ESCO

Projekty v oblasti vědecké spolupráce.

Projekty v oblasti vědecké spolupráce (scientific cooperation projects – ESCO) představují klíčovou aktivitu EFSA. Na základě společné diskuse Poradního sboru EFSA, Řídícího výboru pro spolupráci a Vědeckého výboru EFSA rozhodla Správní rada o vytvoření celé řady pracovních skupin zaměřených na řešení témat z oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, jež jsou předmětem zájmu jak EFSA, tak i členských zemí.

Do řešení projektů ESCO jsou zapojeni nejen experti jmenovaní členskými státy, ale také členové vědeckých panelů a Vědeckého výboru EFSA a vědečtí pracovníci EFSA. Doposud běželo či běží sedm projektů v těchto oblastech:

Cílem projektu je posoudit vhodnost přístupu k hodnocení rizik botanikálií (látek získávaných z rostlin)a přípravků z botanikálií navrženého Vědeckým výborem EFSA v červnu 2008.

Cílem projektu je vytvořit platný systém pro identifikaci nově se objevujících rizik.

Cílem projektu bylo vytvořit a udržovat databázi externích vědeckých pracovníků, kteří mohou být požádáni EFSA o spolupráci na řešení specifických problémů. Databáze byla spuštěna k 5. červnu 2008.

Cílem projektu je zhodnotit existující praxi v dobrovolné fortifikaci potravin kyselinou listovou (u potravin, u kterých je fortifikace možná) a posoudit nové důkazy o rizicích plynoucích z vysokého příjmu této látky a současně i posoudit potřebu přehodnocení platných vodítek o nejvyšších bezpečných hodnotách kys. listové pro všechny skupiny obyvatel.

Cílem projektu je sumarizovat existující vodítka a další dokumenty pro hodnocení rizik používané v členských státech, identifikovat podobnosti/odlišnosti mezi vodítky členských států a EFSA a upozornit na specifické metody a přístupy k hodnocení rizik, jež by měly být dále harmonizovány na úrovni EU

Hlavním cílem projektu je posoudit nebezpečí a možné přínosy pro lidské zdraví z isoflavonů, potravin s vysokým obsahem isoflavonů (vč. kojenecké strany obsahující sóju) a doplňků stravy s obsahem isoflavonů vyrobených ze sóji nebo jetele.

Cílem projektu je sbírat a anazovat informace o bezpečnosti látek používaných při výrobě materiálů přicházejících do styku s potravinami, kromě plastů.

Více informací o projektech vědecké spolupráce naleznete ZDE.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021