Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF

Články v kategorii

8. 9. 2007

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 35. týdnu 2007: 27. 8.–. 2. 9. 2007 (v češtině).


31. 8. 2007

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 34. týdnu 2007: 20.–26. 8. 2007 (v češtině).


24. 8. 2007

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 33. týdnu 2007: 13.–19. 8. 2007 (v češtině).


22. 8. 2007

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 31. týdnu 2007: 30. 7.–. 5. 8. 2007 (v češtině).


22. 8. 2007

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 32. týdnu 2007: 6.–12. 8. 2007 (v češtině).


16. 8. 2007

Do systému bylo odesláno 2 874 varování a informačních hlášení, ČR dodala 76 notifikací. MZe ČR vydalo zprávu o činnosti RASFF v r. 2006.


11. 7. 2007

Je k  dispozici zpráva za rok 2006 o fungování systému rychlého varovaní pro potraviny a krmiva.


17. 5. 2007

Zprávy o notifikacích v systému rychlého varování budou doplněny o sloupce informující o způsobu zjištění závady a o stavu přijatých opatření.


15. 4. 2007

Výroční zpráva RASFF uvádí statistiky, přehledy a podrobnosti o typech závad a o skupinách výrobků, které byly do systému rychlého varování nahlášeny.


3. 1. 2007

Přehled hlášení RASFF za rok 2006. Oznámení převzatá z NKM (Národního kontaktního místa) při SZPI


1 75 76 77