Bezpečnost potravin

Katalog služeb EFSA dostupných při podávání žádostí o posouzení regulovaných produktů

Vydáno: 25. 3. 2015
Autor: KM EFSA

Úřad představuje podpůrné aktivity pro žadatele

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) představil svůj první katalog podpůrných služeb pro regulované produkty, který poskytuje přehled služeb EFSA nabízených v různých fázích procesu podávání žádostí, včetně informace o tom, kdo může službu požadovat, kdy a jakým způsobem.

Katalog služeb reflektuje snahu EFSA dále posilovat přístup orientovaný na zákazníky, který je součástí závazku EFSA komunikovat se všemi zainteresovanými subjekty a zvyšovat povědomí o své vědecké práci. Zpětná vazba poskytnutá zákazníky v letech 2013 – 2014 hrála při přípravě katalogu důležitou roli.

DOKUMENT: EFSA´s Catalogue of supprt initiatives during the life-cycle of applications for regulated products

Jaké služby EFSA nabízí?
Katalog představuje služby dostupné žadatelům a dalším zainteresovaným subjektům v průběhu procesu podávání žádostí, mezi které patří:
– pokyny podrobně popisující proces přípravy a odeslání žádosti;
informační setkání, na kterých EFSA a zainteresované subjekty diskutují problémy – související s posuzováním regulovaných produktů;
– možnost zaslat žádost elektronickým způsobem;
– příležitosti k podání vysvětlení prostřednictvím telekonferencí a slyšení na jednáních pracovních skupin nebo vědeckých panelů;
– zasílání notifikačních emailů žadatelům po posouzení žádosti;
– příležitost podat dodatečné, vědecky podložené vysvětlení na konci procesu posuzování.

Kontinuální zlepšování
Karine Lheureux, ředitelka aplikačního helpdesku EFSA řekla: „Katalog představuje celou šíři koordinačních aktivit k podpoře zainteresovaných subjektů v průběhu celého životního cyklu žádostí. Dnes, ku příkladu, jsou v celém EFSA harmonizovány postupy pro telekonference konané po ukončení posuzování žádosti a žadatelé tak mají možnost požadovat další vysvětlení k odůvodnění stanoviska vědeckého panelu k žádosti. Věříme, že podobné aktivity přispívají k otevřenějšímu, dostupnějšímu a efektivnějšímu procesu hodnocení rizik.“

EFSA je zavázán neustále zlepšovat své služby, které poskytuje žadatelům v průběhu podávání žádostí o posouzení regulovaných produktů. Úřad bude nadále monitorovat úroveň spokojenosti všech zainteresovaných subjektů a v případě potřeby katalog aktualizovat. 

Pro získání rychlého a komplexního přehledu vyvinul EFSA interaktivní nástroj představující služby poskytované ve všech fázích procesu podávání žádostí.

Zdroj: EFSA: Catalogue of services lists support available during application process