Bezpečnost potravin

Katalog přípravků na ochranu rostlin

Vydáno: 18. 9. 2008
Autor:

Online katalog firmy Syngenta.

Společnost Syngenta Crop Protection UK Limited zpřístupňuje na svých internetových stránkách online katalog prostředků na ochranu rostlin. Katalog, který zahrnuje všechny poslední aktualizace, obsahuje vedle názvu přípravku a jeho účinné složky další údaje a sice:
– všeobecnou informaci o přípravku,
– informaci o kompabilitě,
– návod na bezpečnou aplikaci přípravku,
– návod na bezpečnou manipulaci s přípravkem,
– informace o vlivu na životní prostředí,
– technické informace.