Bezpečnost potravin

Karotenoidy chrání kosti

Vydáno: 3. 6. 2009
Autor:

Podle americké studie má spotřeba ovoce a zeleniny u starších osob částečný vliv na úbytek mineralizace některých kostí.

Výzkum prováděný v rámci amerického Ministerstva zemědělství USDA dospěl k dalšímu důvodu, proč konzumovat ovoce a zeleninu obsahující přírodní pigmenty. V rámci studie byl zkoumán vliv karotenoidů (alfa-karoten, beta-karoten, beta-kryptoxantin, lykopen a lutein + zeaxantin) na hustotu různých kostí. Zúčastnilo se 334 mužů a 540 žen ve věku kolem 75 let (Inverse Association of Carotenoid Intakes with 4-y Change in Bone mineral Densityin Elderly Men and Women: The Framingham Osteoporosis Study). Měření hustoty kostí bylo provedeno na začátku studie a poté po čtyřech letech. Podle výsledků je zřejmý ochranný vliv konzumace ovoce a zeleniny na kosti kyčle u mužů a bederní obratle u žen. U ostatních zkoumaných kostí se efekt neprojevil. Významný je především ochranný vliv lykopenu.
Food Technology, 63, 2009, č. 3, s. 12