Bezpečnost potravin

Kardioprotektivní účinek arašídů

Vydáno: 30. 8. 2008
Autor:

Výzkum ARS-USDA prokázal snížení obsahu celkového- a LDL-cholesterolu u křečků krmených produkty z arašídů.

Výsledkem nové studie Agricultural Research Service  (ARS) amerického ministerstva zemědělství USDA, který byl prezentován na výročním mítingu IFT (Institute of Food Technologists) v New Orleans v r. 2008 („Peanuts heart-healthy in new research“), jsou zjištěné kardioprotektivní účinky odtučněné mouky z arašídů, celých arašídů a arašídového oleje.
Pokusní křečci byli rozděleni do 4 skupin a krmeni rozdílně, ale krmivem s přibližně stejně vysokým obsahem tuku a cholesterolu, ale se začleněním některé z výše uvedených arašídových složek (čtvrtá skupina byla kontrolní – bez arašídů). Po 6 měsících bylo testováno složení lipidů v krvi. V porovnání s kontrolní skupinou byl ve všech případech zjištěn nižší obsah celkového- a LDL-cholesterolu. Hladina HDL-cholesterolu zůstala stabilní.
Dosud byl takový efekt vedoucí ke snížení srdečních chorob pozorován v souvislosti s konzumací arašídového másla, ale nyní se ukázal účinek i v případě odtučněné arašídové mouky. Výzkum bude pokračovat, aby se ukázalo, zda uvedené výsledky lze transformovat na lidi.

Poznámka
Je však třeba brát na druhé straně v úvahu i skutečnost, že arašídy patří mezi nejvýznamnější alergeny.