Bezpečnost potravin

Karcinogenita akrylamidu

Vydáno: 22. 3. 2010
Autor:

Publikace EFSA. Zpráva z 11. vědeckého kolokvia, které se uskutečnilo v Tabiano (květen 2008).

Ve dnech 22.–23. května 2008 se uskutečnilo v Tabiano (Itálie) 11. vědecké kolokvium EFSA, které se zaměřovalo na karcinogenitu akrylamidu – nové důkazy o expozici ze stravy.
EFSA uveřejňuje z jednotlivých vědeckých kolokvií zprávy. Zpráva EFSA týkající se akrylamidu je v příloze.
Zdroj: EFSA