Bezpečnost potravin

Kapsinoidy a regulace tělesné hmotnosti

Vydáno: 15. 6. 2007
Autor: pospisilova

Bylo zřízeno nové informační centrum pro kapsinoidy, které má napomáhat jejich praktickému využití k regulaci hmotnosti.

Firma Ajinomoto oznámila, že od 11. června 2007 zahajuje provoz informačního centra pro kapsinoidy a zdraví. Jde o první iniciativu v USA, jejímž cílem je vzdělávat odborníky zabývající se problematikou zdraví, ale i spotřebitele, a to v oblasti vlivu kapsinoidů na zdravotní stav konzumentů. Kapsinoidy představují skupinu sloučenin pocházejících z CH-19 sladké chilli papriky, která nemá extrémní štiplavost hot chilli papriky.
Sladká chilli paprika CH-19 byla vyšlechtěna tak, aby obsahovala mnohem vyšší koncentrace kapsinoidů a velmi nízké koncentrace kapsaicinu. Podle vědců z univerzity v Kyoto (Japonsko) aktivují kapsinoidy sladkých paprik CH-19 stejné typy receptorů, čímž vykazují pravděpodobně i stejný prospěch jaký poskytuje kapsaicin nacházející se v hot chilli paprikách.
Obecně se uvádí, že kapsaicin je složka chilli paprik, která po konzumaci vytváří v těle pocit horka a pocení a rovněž u lidí zvyšuje spalování tuku nebo “termogenezi”. Výzkumníci se shodují na tom, že při dostatečném začlenění hot chilli paprik do stravy dojde k mírně vyššímu spalování tuku, než je běžné. Extrémní štiplavost této papriky však brání tomu, aby ji většina lidí pravidelně konzumovala.
Nejnovější výzkum ve firmě Ajinomoto podporuje teorii, že kapsinoidy jsou účinné látky, které mají schopnost napomáhat u řady lidí regulovat jejich hmotnost. Firma se domnívá, že je důležité šířit vědecky podložené informace tak, aby odborníci na zdraví i spotřebitelé mohli posoudit, jaký je potenciál pro začlenění kapsinoidů do denní stravy.
Informační centrum pro kapsinoidy www.capsinoids.com má dvě složky:
1. vzdělávání odborníků i spotřebitelů: www.aboutcapsinoids.com
2. přehled nejnovějších studií publikovaných o bezpečnosti a prospěchu kapsinoidů: www.capsinoidsresearch.com ; na této stránce je uvedena bezplatná telefonní linka pro pokládání dotazů odborníkům.
 
IFT (zpráva z 11. června 2007)