Bezpečnost potravin

Kampylobakteriální infekce ve Švýcarsku na vzestupu

Vydáno: 10. 9. 2008
Autor:

Výroční zpráva švýcarské BVET o zoonózách za rok 2007 uvádí mj. pokles počtu případů průjmových onemocnění vyvolaných salmonelami, naopak vzrůstá počet kampylobakteriálních infekcí.

(lid) – V roce 2007 bylo ve Švýcarsku onemocnělo průjmovým onemocněním vyvolaným zárodky kampylobakter celkem 6 113 osob a tendence je dále stoupající, jak uvedla švýcarská Federální veterinární správa (BVET) 4. září. Drůbeží maso je proto nutné vždy dobře tepelně upravit. Více než 40 procent kuřecího masa na pultech švýcarských obchodů domácí provenience bylo kontaminováno choroboplodnými zárodky, právě tak jako importované maso, sdělil mluvčí BVET. Většina osob se ale nakazila v průběhu pobytu v zahraničí. Kromě konzumace syrového drůbežího masa je další možností přenosu nákazy kontakt s kočkami a psy.
 
Celkově jsou však ve Švýcarsku vyráběné potraviny v mezinárodním srovnání velmi bezpečné, uvádí se dále ve Výroční zprávě o zoonózách za rok 2007. Zatímco v roce 1992 ve Švýcarsku registrovali výskyt více než 7 000 osob nemocných salmonelózou, v loňském roce se takových případů onemocnění vyskytlo již jenom 1 796. Důvodem tohoto příznivého vývoje spočívá podle BVET v konsekventním dozoru a boji s tímto původcem onemocnění ve švýcarských chovech drůbeže. V uplynulém roce tak byl prokázán výskyt salmonel pouze v 0,3 % chovatelských zařízení specializovaných na výkrm brojlerů a v 1,3 % početních stavů nosnic. Metody potírání této nebezpečné nákazy a kontrola kontaminace chovů byly v průběhu let budovány postupně krok za krokem.    
 
Schweiz: Mehr Campylobacter-Lebensmittelvergiftungen.
[cit. 2008-09-08], www.animal-health-online.de