Bezpečnost potravin

Kampylobakter jako původce zoonóz: vyhlídky z hlediska produkce potravin

Vydáno: 6. 9. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici zpráva ILSI Europe věnovaná problematice patogenu Campylobakter jejuni a C. coli.

Kampylobakter patří mezi významné patogeny způsobující zoonózy na celém světě. Odhaduje se, že každým rokem je v západní Evropě infikováno tímto organismem 1 % populace. Některé druhy kampylobakteru jsou významné z hlediska infekce zvířat, např. reprodukčního traktu, některé mají vliv na periodontální onemocnění.
ILSI Europe vydal pod názvem “Kampylobakter jako původce zoonóz: vyhlídky z hlediska produkce potravin” zprávu, která se věnuje dvěma druhům Campylobacter s největším vlivem na onemocnění člověka z potravin a to:

* Campylobacter (C.) jejuni,

* Campylobacter coli.

Infekce způsobené těmito druhy jsou vážné a mohou mít následky, které se projeví např. v reaktivní artritidě (reactive arthritis) a Guillain-Barré syndromu (GBS, akutní selhání ventilace).
Patogeny jsou v přírodě všudypřítomné a v důsledku toho se nacházejí v syrových potravinách rostlinného i živočišného původu, přičemž určité druhy potravin jsou jejich hlavními zdroji, např. syrové drůbeží maso. Ačkoliv všechny komerční druhy drůbeže jsou nositeli kampylobakterů, větší riziko hrozí z kuřat, neboť jejich konzumace je velmi rozšířená.
Kampylobakter patří mezi relativně nové patogeny způsobující zoonózy. Dosud existuje řada oblastí, které je třeba prozkoumat, aby se objasnilo chování a patogenita těchto významných bakterií. Zpráva ILSI Europe je v příloze.