Bezpečnost potravin

Kampaň Evropské komise zaměřená na biologickou bezpečnost

Vydáno: 11. 11. 2008
Autor:

“Zvířata + Lidé = Jedno zdraví” je název kampaně zaměřené na prevenci a regulaci chorob u zvířat v EU.

V rámci “Evropského veterinárního týdne” (10.–16.11.2008) spustila Evropská komise nové internetové stránky ke kampani “Zvířata + Lidé = Jedno zdraví”, která zdůrazňuje spojení mezi zdravím zvířat a zdravím veřejnosti.
Prevence a regulace chorob u zvířat se považuje za nejvyšší prioritu EU v nové strategii EU pro období 2007–2013. Internetové stránky kampaně byly proto vytvořeny v jazycích jednotlivých členských států EU, tzn. i v češtině.
 
Internetové stránky kampaně jsou strukturovány do následujících oblastí:
 
Pokud v závažné a rozsáhlé míře propukne nějaká choroba, může to mít těžké finanční dopady na zemědělce, veterináře i spotřebitele. Mimoto zvířecí choroby nejenže mají očividný dopad na zdraví zvířat, ale některé z nich ohrožují i veřejné zdraví. Skutečně, většina chorob, které se v současnosti objevují, jsou tzv. zoonózy, tedy choroby, které postihují jak zvířata, tak lidi. Patří k nim BSE, ptačí chřipka a slintavka a kulhavka.
Biologická bezpečnost vychází ze zásady, že Prevence je lepší než léčba, a proto jsou její opatření zaměřena na to, aby se choroby nedostaly ke skupinám zvířat a aby se omezilo šíření chorob v živočišné populaci. Je základním prvkem Strategie EU v oblasti zdraví zvířat 2007–2013, která stanovuje strategické cíle Evropské komise a plány v oblasti zdraví zvířat.
Veterinární týden EU 2008, který proběhne od 10. do 16. listopadu, si klade za cíl zvýšit povědomí o Strategii EU v oblasti zdraví zvířat na léta 2007–2013. Kampaň je produktem partnerství mezi Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a spotřebitele a Evropskou federací veterinářů a jejím zastřešujícím tématem je biologická bezpečnost.
EU stanovila řadu opatření, která mají přispět k prevenci a regulaci závažných onemocnění u zvířat, například slintavky a kulhavky nebo ptačí chřipky. Legislativa EU v této oblasti je mimoto doplněna o opatření pro krizové situace, aby byla zajištěna rychlá, účinná a odpovídající reakce na propuknutí choroby. Jedná se například o plány pro výjimečné situace a zásoby vakcín.
Klíčovou součástí Strategie EU v oblasti zdraví zvířat pro léta 2007–2013, která v tomto období poskytuje rámec pro opatření EU v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, je biologická bezpečnost.
 
Kampaň za biologickou bezpečnost se zaměřuje na zemědělce, veterináře a cestující osoby.